Специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания, г-н Джерард Куин, публикува доклада си от посещението си в Европейския съюз

Миналия месец, през февруари 2023 г., специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания, г-н Джерард

EUD е европейска организация с нестопанска цел, която се състои от 31 независими държави членки на национални асоциации на глухите. Държава по държава, тук можете да разгледате връзките към националната информация и към уебсайтовете на националните асоциации.