EUD е европейска организация с нестопанска цел, която се състои от 31 независими държави членки на национални асоциации на глухите. Държава по държава, тук можете да разгледате връзките към националната информация и към уебсайтовете на националните асоциации.