Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

112 ден

112 Day 2020

112 is a life-saving number for all users. The European Commission recently showed its commitment to address all the outstanding issues and to secure swift and concrete solutions that ensure equivalent access to emergency services for everybody including the deaf Europeans.

Наскоро приетият Европейски кодекс за електронните съобщения и Европейският акт за достъпност засилват ангажимента на Европейския съюз да гарантира, че всеки има равен достъп до телефон 112.

EUD обаче напомня, че сега е време държавите-членки на ЕС да предприемат действия. Правните задължения, изброени в Европейския кодекс за комуникациите и Европейския акт за достъпност, за осигуряване на достъп до номер 112 за всички, трябва бързо и амбициозно да бъдат транспонирани в националните законодателства и да станат реалност, за да могат хората с увреждания да имат реален равностоен достъп до единния европейски номер за спешни повиквания 112.

В Деня на номер 112 EUD призовава държавите-членки на ЕС да се ангажират с амбициозно и бързо транспониране на задълженията за осигуряване на достъп до номер 112 за всички, тъй като това е въпрос на спасяване на човешки живот и не може да чака!

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието