Общи асамблеи

Генералните асамблеи на EUD правят преглед на работата на EUD и обикновено се провеждат след ротацията на председателството на Съвета на ЕС.