Семинари

EUD организира семинари за изграждане и повишаване на капацитета на националните асоциации на глухите и за информиране за политиките, законодателството и инициативите на ниво ЕС, така че те да могат активно да се включат в изпълнението на инициативите на ниво ЕС на национално и местно ниво, както и да получат достъп и да използват финансиране на ниво ЕС.