Уебинари

Уебинарите на EUD са посветени на различни теми, важни за общността на глухите.

Целта на уебинарите е да се укрепи капацитетът на националните организации членки, за да могат те да допринасят активно за изпълнението на Европейската стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 г., Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Европейския стълб на социалните права и други съответни политики и инициативи.

WEBINAR: UN CRPD key advocacy tool for national sign language recognition and sign language rights

УЕБИНАР: Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания - ключов инструмент за застъпничество за признаване на националния жестомимичен език и правата на жестомимичния език

Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН) е