Семинари

Семинарите на EUD са посветени на различни теми, важни за общността на глухите. Целта на семинарите е да се насърчи взаимното обучение между националните асоциации на глухите и между ЕС и националните нива.