Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Включване на хората с увреждания в хуманитарните дейности - европейска перспектива

Addressing the inclusion of persons with disabilities in humanitarian actions A European perspective

На 6th декември Служители и членове на управителния съвет на EUD участваха в събитието, организирано от Европейския форум на хората с увреждания (EDF), CBM International и Handicap International. Целта на събитието беше да се проследят дейностите, предприети на национално, регионално и международно равнище, и да се обсъди пътят напред на политическо и оперативно равнище по отношение на включването на хората с увреждания в хуманитарните дейности. Дискусията на кръглата маса беше съсредоточена върху ангажиментите по Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН) и Хартата за включване на хората с увреждания в хуманитарните дейности. Събитието беше организирано в контекста на Европейската седмица на хората с увреждания и развитието.

По време на дискусията беше подчертано, че хората с увреждания са сред най-маргинализираните във всяка общност, засегната от криза. Панелът, който се състоеше от представители на Европейския форум на хората с увреждания (ЕФХУ), Human Rights Watch и Норвежки съвет за бежанците  подчерта, че Европейският съюз предприема стъпки, за да гарантира, че финансираната от ЕС хуманитарна помощ достига до хората с увреждания. Беше подчертано, че такива стъпки са необходими, тъй като хората с увреждания в хуманитарни кризи са изправени пред огромни проблеми при получаването дори на основни услуги като храна, вода, канализация, подслон, образование и защита на сигурността. Въпреки че хората с увреждания са сред най-застрашените групи в хуманитарни ситуации, те са и сред най-пренебрегваните поради липсата на усилия и ресурси за приобщаване на хуманитарните дейности.

ЕС е отговорен за включването на хората с увреждания в хуманитарните дейности, които финансира, поради ангажимента си по член 11 от Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), ратифициран от ЕС. Член 11 от КПИ на ООН изисква от ЕС да гарантира защитата и безопасността на хората с увреждания в рискови ситуации и хуманитарни извънредни ситуации без дискриминация. Освен това ЕС е одобрил Харта за включване на хората с увреждания в хуманитарните дейности и се ангажираха да премахнат дискриминацията срещу хората с увреждания в програмирането и политиката за предоставяне на помощ и да гарантират, че хората с увреждания имат достъп до помощ и услуги по време на хуманитарни извънредни ситуации.

EUD подчерта, че по време на хуманитарни извънредни ситуации трябва да се вземат предвид различните нужди на хората с увреждания. За глухите хора достъпът до жестомимичен превод е особено важен. EUD ще проследи по-нататъшните стъпки, предприети от ЕС, за да направи хуманитарната помощ приобщаваща.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл
bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието