Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Годишна конвенция за приобщаващ растеж 2016

На 21 март Европейската комисия организира първата си годишна конвенция за приобщаващ растеж. Конвентът беше открит от Мариане Тисен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, която посочи, че този Конвент се организира като едно от действията, предприети от Комисията, за да покаже своята отдаденост и усилия за подобряване на социалното приобщаване и растежа за всички. Конвентът е свързан и с провежданата в момента обществена консултация относно Европейския стълб на социалните права, която беше публикувана от Комисията в началото на март и ще продължи до края на годината и включва борбата с бедността, увеличаването на заетостта, равенството между мъжете и жените, ученето през целия живот и др.

Сред другите оратори през деня бяха Джета Клийнсма, държавен секретар по социалните въпроси и заетостта в Нидерландия, и Алън Ларшон, специален съветник на Комисията по европейския стълб на социалните права. Целодневната Конвенция включваше и паралелни и интерактивни семинари, на които всички участници, представляващи различни организации на гражданското общество и публични органи, можеха да обсъдят предизвикателствата и действията за подобрения в областта на заетостта и приобщаващия пазар на труда, социалните инвестиции и фондовете на ЕС, социалното сближаване и борбата с бедността, както и интеграцията на бежанците.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието