Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Оценка на прилагането на картата на ЕС за хората с увреждания

На 9th юли Европейската комисия публикува проучване за оценка на прилагането на картата на ЕС за хората с увреждания пилот. Този пилотен проект беше финансиран по програмата "Права, равенство и гражданство" за периода 2014-2020 г. Пилотният проект за картата на ЕС за хората с увреждания беше реализиран в осем държави (Белгия, Кипър, Естония, Финландия, Италия, Малта, Румъния и Словения) в периода 2016-2018 г. 

Целта на пилотния проект беше да се оцени полезността и икономическата ефективност на картата за осигуряване на услуги и обезщетения за хората с увреждания при пътуване в ЕС, да се насърчат техните права и да се подкрепи доброволното взаимно признаване на техния статут на инвалидност.

В проучването се прави оценка на проекта и се отправят няколко препоръки към държавите-членки на ЕС при прилагането на картата:

- Картата трябва да обхваща четири сектора: култура, свободно време, спорт и транспорт.

- Участието на националните доставчици на услуги следва да бъде задължително, а доставчиците на услуги, които предлагат предимства на гражданите с увреждания преди въвеждането на картата, следва да предлагат същите предимства и на чуждестранните картодържатели с увреждания.

- Доставчиците на услуги следва да следват и/или прилагат ясни стандарти за достъпност, публикувани от Европейската комисия, а националните правоприлагащи органи следва да гарантират, че услугите, предлагани от доставчиците, са достъпни в съответствие със законовите задължения.

- Използването на картата следва да бъде редовно наблюдавано на съответните равнища, а Европейската комисия следва да предостави на държавите-членки стандартен формат за събиране на данни от наблюдението; и

- Трябва да се осигури последователност при предоставянето на информация за картата.

Понастоящем не съществува взаимно признаване на статута на хората с увреждания в държавите - членки на ЕС. EUD с нетърпение очаква да започне работа по новата карта на ЕС за хората с увреждания, която, ако бъде амбициозно разработена, би имала голям потенциал да въведе взаимно признаване на статута на хората с увреждания и да подобри достъпа до услуги и обезщетения в целия ЕС.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието