Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Среща на борда и семинар в Гранада, Испания

Първата тримесечна среща на Управителния съвет се проведе в Гранада, Испания. Членовете на Борда на директорите на EUD се възползваха от възможността да направят преглед на работата на EUD през 2015 г. и да изготвят планове за работната програма за 2016 г.

По време на посещението си имахме честта да се срещнем с кмета на Гранада и да обменим знания за услугите за глухи. По време на пътуването беше постигнато важно постижение - това беше 50-годишнината на Асоциацията на глухите в Гранада. Вечерта присъствахме на тържествата на общността. И накрая, на 20 февруари сутринта се проведе семинар на EUD, за да се ангажираме с общността на глухите в региона на Андалусия, резултатите бяха много положителни, като присъстваха 300 делегати.

Връзки: 

Асоциация на глухите в Гранада(ASOGRA)

Андалуска федерация на глухите (FAAS)

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

EUD

Събитие "Застаряване и увреждания", организирано съвместно от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Европейското сътрудничество в областта на антропософското лечебно образование (ECCE)

On the 21st – 22nd of March, EUD attended the Ageing and Disability event jointly

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието