Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Заседание на Управителния съвет в Брюксел/Гент, Белгия

Board Meeting in Brussels/Ghent, Belgium

EUD провежда тримесечни заседания на управителния съвет на различни места в ЕС, за да поддържа връзка с членовете си и да засилва сътрудничеството във всички страни членки на EUD.

Това беше първата ни среща на Управителния съвет след избора на Управителния съвет на EUD във Валета, Малта, на 20th Май 2017 г.

Първото заседание на борда се проведе в офиса на EUD в Брюксел в продължение на два дни. Управителният съвет на EUD обсъди важни въпроси, като например актуализациите на Европейския акт за достъпност, публикацията на Конвенцията на ООН за правата на човека по член 24: Образование и нейният общ коментар бяха няколко от многото теми, включващи нашето предложение за 4-годишна програма преди одобрението на Европейската комисия.

Заседанията на Управителния съвет играят важна роля в общоевропейското сътрудничество на общностите на глухите и заедно с Общото събрание са крайъгълните камъни на демократичната структура на EUD.

Възползвахме се от възможността да посетим и една от националните асоциации на глухите - Фламандската асоциация на глухите (Fevlado). Те посрещнаха топло Управителния съвет и персонала на EUD в събота, 2nd септември.

Председателят на Fevlado се възползва от възможността да представи служителите си и да участва в дискусия с членовете на управителния съвет на EUD относно политическата дейност на Fevlado и предстоящата му стратегия.

Февладо и EUD се съгласиха, че всички усилия за подобряване на достъпа на глухите потребители на жестомимичен език в страната, особено във висшето образование и по отношение на услугите на преводачите, са от съществено значение и приоритет.


Членовете на управителния съвет на EUD проведоха семинар, за да представят работата на EUD на фламандската общност на глухите. Присъстваха около 50 души. Интерактивната презентация на EUD обясни структурата на EUD, нейните членове, както и визията ѝ за постигане на равнопоставеност в обществения и личния живот на глухите потребители на жестомимичен език. След презентацията се проведе дебат, в който всички членове на управителния съвет дадоха конкретни примери от родните си страни относно образованието и заетостта. На фламандската глуха общност бяха предоставени много възможности да се включи в дебата.

Бихме искали да изразим нашата признателност и благодарност за гостоприемството от страна на Февладо.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието