Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Информационна закуска за включването на хората с увреждания в хуманитарните дейности (финландско председателство)

Breakfast briefing on disability inclusion in humanitarian action (Finnish Presidency)

На 22nd октомври EUD участва в информационна закуска за включването на хората с увреждания в хуманитарните дейности. Брифингът беше организиран от финландското председателство и се проведе в Съвета на Европейския съюз.

По време на изслушването представители на УНИЦЕФ направиха презентация и подчертаха, че хората с увреждания са непропорционално засегнати в рискови ситуации и хуманитарни извънредни ситуации и са изправени пред множество пречки при достъпа до защита и хуманитарна помощ. От УНИЦЕФ представиха, че Хартата за включване на хората с увреждания в хуманитарните дейности, представена на Световната среща на върха по хуманитарните въпроси през 2016 г., призовава за разработване на насоки в подкрепа на хуманитарните участници за подобряване на включването на хората с увреждания в готовността за извънредни ситуации и реакцията при тях. Насоките относно включването на хората с увреждания в хуманитарните действия ще бъдат представени скоро. Освен това по-рано тази година Генерална дирекция "Европейска гражданска защита и операции за хуманитарна помощ" на Европейската комисия стартира Насоки за приобщаване на хората с увреждания, които да ръководят хуманитарната дейност на финансираните от ЕС НПО и които вече могат да се използват, за да се гарантира, че хората с увреждания получават необходимата подкрепа. 

Мартина Балчунайте, служител по политиките на EUD, подчерта, че по време на хуманитарни извънредни ситуации някои групи хора с увреждания, например глухите хора, могат да останат незабелязани поради факта, че увреждането им е невидимо, поради което трябва да се въведат подходящи системи за идентификация, за да се гарантира, че хората с невидими увреждания няма да бъдат изоставени и техните нужди ще бъдат адекватно посрещнати. Например осигуряването на жестов превод с цел получаване на точна информация и комуникация е от съществено значение за глухите лица, които са засегнати от хуманитарни извънредни ситуации.

EUD благодари на финландското председателство за организирането на това събитие.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието