Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Конференция за закриване на първата фаза на подготвителното действие за гаранция за детето

Preparatory Action for a Child Guarantee

На 17th на февруари EUD присъства на "Конференцията за закриване на първия етап от подготвителните действия за гаранция за детето. "Конференцията се проведе в Брюксел.

През 2017 г. Европейският парламент (ЕП) поиска от Европейската комисия да проучи чрез подготвително действие осъществимостта на евентуална "детска гаранция" за деца в уязвимо положение, за което призова резолюцията на ЕП от 24 ноември 2015 г. за намаляване на неравенствата със специален акцент върху детската бедност. Като част от това подготвително действие Европейската комисия публикува проучване за осъществимостта на "Гаранция за детето". В проучването е разгледан начинът, по който да се гарантира, че децата в ЕС, които са в най-неблагоприятно положение - децата, живеещи в несигурно семейно положение, децата с мигрантски произход, децата в алтернативни грижи и децата с увреждания - имат достъп до пет ключови социални услуги: адекватно хранене, безплатно образование, безплатно здравеопазване, достойни жилища и безплатно образование и грижи в ранна детска възраст.

С конференцията приключи първият етап на подготвителното действие. Тя беше отлична възможност да се представят резултатите от проучването за осъществимост на гаранцията за детето. Дискусиите на тази конференция ще бъдат включени в окончателния доклад на проучването за осъществимост.

EUD ще продължи да следи отблизо развитието на ситуацията по отношение на предоставянето на гаранцията за детето.

Повече информация:  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието