Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Поздравления, Датска асоциация на глухите!

EUD

EUD поздравява Датската асоциация на глухите (DDL) за успеха й в признаването на датския жестов език. Въпреки че Дания има няколко законодателни акта, в които се споменава нейният жестомимичен език, няма официално признаване на жестомимичния език като такъв. Това се дължи на факта, че не съществува национален закон за езиците, който да защитава датския говорим език, и това затруднява Датската асоциация на глухите при намирането на начин за юридическо признаване на датския жестов език. Въпреки това датският (говорим и писмен) език е защитен от закон, уреждащ дейността на Датския езиков съвет - съвет, който изследва и защитава езиковото наследство на Дания. На 6 ноември 2013 г. опозиционната партия вече е внесла - след дълго лобиране от страна на DDL - правно предложение за включване на жестовия език в този закон и по този начин поставянето му наравно с говоримия език. Ако бъде прието от парламента, то ще влезе в сила през юли 2014 г. 

EUD сърдечно поздравява DDL за този успех и им пожелава всичко най-добро за постигане на целта им да защитят и признаят датския жестов език по същия начин, както говоримия датски език. EUD насърчава и други държави от ЕС, които все още не са признали официално своя жестов език, да продължат да се опитват да намерят начини да включат жестовия език в своето законодателство, по възможност не само в законите за традиционните езици.

За да прочетете повече за това (на английски език), моля, отидете тук: http://deaf.dk/breaking-news-uk-version

Повече информация може да бъде намерена и на датски жестов език: http://deaf.dk/nyheder/breaking-news-anerkendelse-af-dansk-tegnsprog

Достъп до правното предложение можете да получите тук: http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L61/index.htm

Датска асоциация на глухите: http://deaf.dk/

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието