Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Съвместно разработване на инициативи за заетост за млади хора с увреждания и психични проблеми

EASPD

Във вторник, 30 януари, EUD участва в събитието, организирано от EASPD и нейните партньори в работната група "Услуги за подкрепа на бъдещето" в Европейския парламент. Събитието беше посветено на "Съвместното разработване на инициативи за заетост за млади хора с увреждания и психични проблеми". В събитието участваха членове на ЕП, служители на Комисията, доставчици на социални услуги, работодатели, хора с увреждания, както и представители на гражданското общество, за да споделят добри практики и да обсъдят как можем да дадем възможност на всички заинтересовани страни да участват в проектирането, разработването и предоставянето на практики за приобщаваща заетост. 

В дискусиите участваха ключови заинтересовани страни, включително лица, които желаят да получат достъп до възможности за заетост на свободния пазар на труда, работодатели, доставчици на социални услуги и членове на семействата на хората с увреждания. Опитът на тези заинтересовани страни насочи вниманието към значението на насърчаването на силни връзки между всички заинтересовани страни за създаване на приобщаващи инициативи за заетост, като се вслушват по-специално в хората с увреждания и техните семейства като специалисти по отношение на собствените им нужди от подкрепа. В тези свидетелства също така се подчертава, че работодателите трябва да станат по-гъвкави, за да могат да използват по най-добрия начин методите на съвместното производство и да включват хората с увреждания на работните си места. 

Лук Зелдерлу, генерален секретар на EASPD, закри събитието с призив към членовете на ЕП да включат методите на съвместното производство в практиките за изготвяне на политики и да преразгледат достъпността на услугите и практиките за заетост в ЕС, за да гарантират, че всички млади хора, включително тези с увреждания, могат да се възползват напълно от възможностите, които те предлагат. 

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

Image of Nicolas Schmit

EUD участва в чат на живо с еврокомисаря по заетостта и социалните права за това как социалната политика може да подпомогне устойчивото и справедливо възстановяване в ЕС

На 4 юни EUD участва в чат на живо с европейския комисар по въпросите на

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието