Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Странично събитие на COSP - EDF: Повече от четири месеца във войната: последна информация за украинските граждани с увреждания 

COSP

Това събитие имаше за цел да предостави възможност на организациите на хора с увреждания (ОХУ), експертите по правата на хората с увреждания и държавите, участващи в реакцията при извънредни ситуации в Украйна, да предоставят най-новата информация за положението на хората с увреждания, засегнати от въоръжения конфликт, и да споделят своите препоръки и искания с други държави - членки на ООН, донори, хуманитарни организации и други заинтересовани страни. На събитието присъстваха постоянните мисии към ООН на: Европейския съюз, Литва, Полша и Съединените щати, Международния алианс на хората с увреждания и Европейския форум на хората с увреждания (ЕФХУ). Модератор на събитието беше г-жа Катрин Наутън, директор на Европейския форум на хората с увреждания (EDF).  

Трима представители изнесоха встъпителни думи, като най-напред постоянният представител на Украйна към ООН, посланик Сергий Кислица, заяви, че 2,7 милиона украинци с увреждания са изложени на висок риск в Украйна поради войната. Украинските държавни органи са регистрирали 143 600 лица с увреждания като вътрешно разселени лица. Лицата с увреждания са изложени на по-висок риск от останалите, затова, възкликна г-н Кислица, трябва да ги защитим по време на войната и да им осигурим ново качество на живот след победата. 

Г-н Янис Вардакастанис, председател на Международния алианс на хората с увреждания, обясни, че ще бъде създаден нов механизъм за реакция при извънредни ситуации, включващ хората с увреждания, за да се подобри включването на хората с увреждания в реакцията при извънредни ситуации и координацията. Всички организации на хората с увреждания, правителства, донори, академични среди и др. ще бъдат поканени да участват в консултациите за този механизъм. Той ще събере на едно място различни заинтересовани страни, за да улесни връзките и обмена на информация. Г-н Вардакастанис спомена, че ЕФР е много активен от самото начало, като подкрепя както членовете на ЕФР от Украйна, така и се ангажира интензивно с ОНЦ в Украйна.  

Последното встъпително изказване направи специалният докладчик по правата на хората с увреждания, професор Джерард Куин, който подчерта, че става дума за два договорни режима - Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, член 11 относно конфликтите и бедствията, както и Четвъртата женевска конвенция от 1949 г. за защита на цивилното население по време на въоръжени действия. Професор Куин обясни, че трябва да съгласуваме тези два режима. Подготвят се три доклада за въоръжените конфликти и уврежданията, като първият, завършен през миналата година, оценява видимостта на хората с увреждания в континуума на мира и конфликтите. В него се стигна до заключението, че хората с увреждания са относително невидими по този континуум. Вторият доклад вече е в Международния червен кръст. Третият доклад, който е в процес на изготвяне в Ирландия, ще се съсредоточи върху процесите на изграждане на мира. В началото на май в Берлин се проведе важен семинар, на който се разглеждаше как възрастните хора, децата и хората с увреждания са засегнати от конфликта. 

Първият участник в дискусията беше Лариса Байда, директор на отдел в Националната асамблея на хората с увреждания на Украйна (НАХУ), която обясни, че в Украйна има специална подкрепа за хората с увреждания. ОЗД в Украйна изтъкнаха важните необходими промени - като например предоставянето на информационни сигнали на хората в достъпен формат и необходимостта от безопасна евакуация за лица с намалена подвижност.  

Членът на Европейския парламент Драгош Пислару, председател на Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент, представи актуална информация за това как Парламентът на ЕС предприема действия. Г-н Пислару изтъкна, че в Европейския парламент са определили два важни пласта - единият е агресията на Русия и нарушаването на международното право, заради което осъждат това действие. Вторият пласт е участието на ЕС в отговор на това и конкретните му действия. Парламентът на ЕС проявява активност, като по-рано тази година прие две резолюции - едната беше парламентарната резолюция за защита на децата и младите хора, бягащи от война, в която отново беше подчертано, че трябва да се обърне специално внимание на децата с увреждания. Другата приета резолюция беше относно по-широките социални и икономически последици от руската война в Украйна, в която бяха подчертани правата на хората с увреждания. 

Актуална информация от Полша беше представена от г-н Павел Вдовик, държавен секретар и пълномощен представител на Полша за правата на хората с увреждания. Г-н Wdowik спомена, че приетият от полския парламент Закон за подпомагане на украинците във въоръжен конфликт от 12 март узаконява престоя на лицата, избягали в Полша от Украйна. Този закон определя и техните права, в резултат на което от първия ден на войната се предоставя специфична помощ на хората с увреждания. Системата за подпомагане съчетава действията на правителството, местните власти и неправителствените организации. Тези дейности се финансират от държавния фонд за рехабилитация на хора с увреждания. 

Г-н Вдовик заяви, че през 2022 г. за изпълнението на програмата за подпомагане на украински граждани с увреждания ще бъдат изразходвани 29 милиона долара. На бежанците с увреждания се предоставя помощ от момента на преминаване на границата чрез центровете за специална помощ в граничещите с Украйна области. За граничния персонал е открита гореща телефонна линия за предоставяне на информация за институциите и формите на подкрепа. Освен това украинските граждани имат свободен достъп до грижи, включително рехабилитация и хосписи, както и до пазара на труда. 

Посланик Ритис Паулаускас, постоянен представител на Литва в ООН, представи актуална информация от Литва, като в началото заяви, че осъжда непровокираната война. Посланик Паулаускас заяви, че правата на хората с увреждания в зоните на конфликти са един от основните приоритети за Литва и че те настояват всички държави да спазват ангажиментите си по международното право в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Що се отнася до конкретните им действия - всички украински бежанци, след като бъдат регистрирани, получават пълен достъп до социални услуги. Те също така ще получават разходи за грижи. Правителството наскоро прие законодателни изменения, които дават възможност на украинските граждани да бъдат оценявани за увреждания. Украинските лица с увреждания имат достъп до всички свои медицински нужди, както и до обезщетения за инвалидност. Семействата на хора с увреждания от Украйна получават помощ, включително финансова. Осигурени са и жестомимични преводачи.  

Г-жа Сара Минкара, специален съветник на САЩ по международните права на хората с увреждания в Държавния департамент на САЩ, направи разпалено изказване, в което настоя, че е необходимо разказът за уврежданията, който все още е разказ за съжаление и благотворителност, да се разглежда през призмата на ценностите. По отношение на конкретните действия Междуведомствената работна група съобщи за предизвикателствата пред различните канали на правителството, за да се гарантира предаването на информация за хората с увреждания в Украйна. Г-жа Минкара вярва, че това е възможност за възстановяване на едно общество, което е достъпно и включващо всички лица. 

Г-н Дария Херасимчук, съветник на комисаря на президента по правата на децата и рехабилитацията на децата, заместник-ръководител на делегацията на Украйна, обърна внимание на въпроса за евакуацията на децата с увреждания, като има проблеми с центровете за изчакване, специалния транспорт, както и социалната подкрепа. За съжаление днес темповете на евакуация на деца с увреждания се забавят, тъй като получаваме по-малко покани от институции и приюти за деца с увреждания в чужбина. Подкрепата от ЕС обаче им позволи да разработят база данни на информационен портал за украинци, които са били принудени да търсят подслон в началото на войната. Г-н Херасимчук завърши с молба, като представител на президента Зеленски, международната общност да подкрепи Украйна. 

Г-жа Мария Карчевич, заместник-министър на здравеопазването по въпросите на цифровото развитие, цифровата трансформация и цифровизацията, заместник-ръководител на делегацията на Украйна, направи заключителното изказване. Г-жа Карчевич заяви, че е невъзможно да се прецени колко лица с увреждания са останали в разрушените окупирани градове и села. Въпреки това най-острият въпрос в момента е да се осигурят храна, вода и лекарства на хората, попаднали в капана на окупацията, както и да се осигури финансова подкрепа за вътрешно разселените лица с увреждания. Г-жа Карчевич спомена, че е важно да се стартират активни програми за подкрепа на заетостта със субсидирани работни места за хора с увреждания, както и програми за психологическа помощ. 

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието