Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Дебат относно процеса на приемане на Европейския акт за достъпност от Европейския парламент

Debate of the adoption process of the European Accessibility Act by the European Parliament

В рамките на процеса на приемане на Европейския акт за достъпност от Европейския парламент, неговата комисия по заетост и социални въпроси организира дебат по тази тема на 1 септември. EUD присъства и изслуша презентацията на представителите на Европейската комисия относно акта и важното потенциално въздействие, което той ще окаже върху икономиката на ЕС, както и върху неговите граждани, ако бъде приет и напълно приложен. Евродепутатът Ádám Kósa, който е докладчик по това досие в рамките на комисията, взе думата, като между другото изтъкна, че създаването на достъпно общество е от решаващо значение не само за хората с увреждания, но и за европейското общество като цяло. Евродепутатът Хелга Стивънс също така напомни на аудиторията, че почти всички държави-членки на ЕС са подписали и ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ), която съдържа ангажимент за достъпност в член 9. След като са подписали и ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания за това, те са длъжни да я прилагат, което включва работа за осигуряване на достъпност.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието