Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Заетост, включваща хората с увреждания

Logo of European Disability Forum

На 7 октомври 2021 г. EUD присъства на събитие, организирано от Европейския форум на хората с увреждания (EDF), озаглавено "Заетост, включваща хората с увреждания, в новия цифров пейзаж, променен от COVID. На уебинара беше представено изследване на програмата i2i за това как помощните технологии могат да помогнат на хората с увреждания в Кения и Бангладеш да намерят работа.

Изследовател от програмата i2i представи резултатите от проучването на помощните технологии, включително предизвикателствата пред хората с увреждания, свързани с достъпността. Например, когато използват помощни технологии, те изпитват:

  • Липса на достъпна и евтина технологична инфраструктура;
  • Ограничен или никакъв достъп до услуги за ремонт на достъпни цени за ползвателите на инвалидни колички или хората със слухови апарати;
  • Ограничен достъп до технологиите, необходими за обучение и изграждане на умения;
  • Липса на разумно приспособяване, свързано с технологиите, което затруднява осигуряването и запазването на работа; и
  • липса на достъпни и приобщаващи политики.

COVID-19 промени обстановката за хората с увреждания, като им постави допълнителни предизвикателства, свързани с работата от дома, справянето с липсата на подкрепа от страна на работодателите и липсата на помощни технологии за работа от разстояние. Въпреки това един от участниците в дискусията, Джошуа Сангма, служител по застъпничество и комуникации в МД, твърди, че пандемията е позволила на тази група хора да се развие. За служителите в организации, ориентирани към услугите, е по-лесно да работят в цифрово пространство, а това дава възможност на хората с увреждания да намерят работа, която отговаря на техните умения, и намалява проблемите с мобилността и транспорта, с които се сблъскват.

Изследванията, представени на този уебинар, обобщават информация, която сега набира популярност в осигуряването на приобщаващи политики при възстановяването след пандемията. То разкри, че е постигнат значителен напредък в осигуряването на достъп и помощни технологии за хората с увреждания, но продължаващите предизвикателства заплашват да увеличат различията между тях и останалата част от обществото. По отношение на заетостта обаче пандемията им е предоставила възможности за развитие.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието