Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Актуализация на интергрупата за хора с увреждания

EUD

На 15 септември Интергрупата за хората с увреждания в Европейския парламент организира среща, на която се обсъжда новият цифров единен пазар и как той ще включва хората с увреждания.

Цифровият единен пазар означава хармонизиран пазар във всички държави - членки на ЕС, за стоки и услуги в цифров формат, например информация на уебсайтове, онлайн банкиране и плащания, комуникация с правителството относно обществени услуги.

Днес над 30% от хората с увреждания са изключени от цифровия пазар, което означава, че тези стоки и услуги не са достъпни за тях.

По време на срещата 8 членове на Европейския парламент говориха за значението на работата за осигуряване на достъп до цифровия пазар за всички. Един от членовете на ЕП беше Хелга Стивънс.

Представител на комисар Ансип отбеляза, че след като ЕС е ратифицирал Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, е важно да се работи за осигуряване на достъпност за всички във всички области, включително в цифровия единен пазар на ЕС.

Представител на Европейския форум на хората с увреждания заяви, че е важно в законодателството на ЕС да се включи аспектът на достъпността на тази тема, но също така институциите на ЕС трябва да разгледат собствената си работа и достъпността на своите уебсайтове и информацията, която публикуват в цифрови формати. EDF също така коментира, че тази тема е свързана и с Европейския акт за достъпност.

Достъпността на цифровия пазар за глухи хора включва например субтитри във видеоклиповете, предоставяне на информация на жестомимичен език и възможност за комуникация с правителствени служби на жестомимичен език онлайн.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието