Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Интергрупа за хора с увреждания

EUD

Интергрупата по въпросите на хората с увреждания на Европейския парламент е неформална група от членове на Европейския парламент (ЕП) от всички националности и повечето политически групи, които се интересуват от насърчаване на политиката за хората с увреждания в работата си в Европейския парламент, както и в национален контекст.Интергрупата по въпросите на хората с увреждания е една от най-старите интергрупи на Европейския парламент; тя е създадена през 1980 г.

След кампанията за набиране на нови членове и осигуряване на политическата подкрепа на групите в Европейския парламент за създаването на Интергрупата за хората с увреждания, тя беше възстановена през декември 2009 г. Изборът на новото бюро се състоя на 16 декември в Европейския парламент в Страсбург. Евродепутатът Ádám Kósa беше избран за нов председател на Интергрупата с акламация.

За повече информация относно Интергрупата на хората с увреждания, моля, посетете уебсайта на Европейския форум на хората с увреждания. тук.

Източник: Европейски форум на хората с увреждания (EDF) - http://www.edf-feph.org

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието