Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Инвалидност, устойчивост и приобщаване: COP26

На 11 ноември EUD взе участие в уебинар, организиран от Глобалния център за иновации в областта на уврежданията (GDI) и Азиатската банка за развитие (ADB). GDI Hub е център за научни изследвания и практики, създаден в резултат на Параолимпийските игри в Лондон през 2012 г. Хъбът работи съвместно с АБР за включване на хората с увреждания в проекти в целия Азиатско-тихоокеански регион. Целта на събитието беше да се покажат различните гледни точки на заинтересованите страни за приобщаване на хората с увреждания (ХУХ) при проектирането на устойчиви на климатичните промени градове.

Двама оратори, представляващи индонезийската гледна точка, представиха задълбочен опит по този въпрос: Ибну Сина, кмет на Банджармасин, и Ахмад Рифай, изпълнителен директор на фондация "Кота Кита". Г-н Сина заяви, че град Банджармасин е разработил обучение за устойчивост на бедствия за хората с увреждания, тъй като те са уязвими по време на реагиране при извънредни ситуации и трябва да им се даде приоритет. Г-н Рифай заяви, че пандемията е разкрила това и е показала, че жените и децата с увреждания са най-уязвими и сериозно засегнати.

Гордан Ратрай, служител за международно сътрудничество в ЕФР, заяви, че НПО и организациите на хора с увреждания (ОХУ) са част от гражданското общество и трябва да бъдат консултирани от националните правителства по въпроси, свързани с член 4.3 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Тъй като бариерите, които се обсъждат, са такива, с които хората с увреждания се сблъскват ежедневно и знаят решенията за преодоляването им, ОПД и НПО трябва да участват активно в решенията за това как да се създадат устойчиви на климата градове. Г-н Ратрай заключи, че достъпността не е второстепенна част от устойчивостта; тя играе огромна роля в нея, а включването на хората с увреждания от самото начало на процеса подкрепя стремежа към повишаване на устойчивостта.

Иън Маккинън, директор на отдела за приобщаващ дизайн на GDI Hub, заяви, че нашата застроена среда в бъдеще трябва да бъде приобщаваща за 1,2 милиарда хора с увреждания по света. Този брой ще нарасне драстично през следващите десетилетия със застаряването на населението и намаляването на стигмата, каза той и подчерта, че нашата инфраструктура трябва да защитава и хората със сензорни увреждания.

Събитието беше информативно, тъй като подчерта значението на това приобщаването на хората с увреждания да бъде поставено на първо място в дневния ред на национално, европейско и международно равнище и да се гарантира, че то няма да бъде отхвърлено като страничен въпрос. Що се отнася до изменението на климата, политиките трябва да бъдат достъпни за всички хора с увреждания и е от съществено значение да се повиши осведомеността за тези политики, тъй като свързаните с климата предизвикателства засягат пряко всички.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието