Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Дискусии относно бъдещото развитие на Европейския корпус за солидарност

EUD

На 12 април 2017 г. ДНЕС участва във Форума на заинтересованите страни на Европейския корпус за солидарност, на който се събраха национални и европейски представители на организации на гражданското общество, органи и други заинтересовани страни, за да обсъдят основните въпроси, свързани с бъдещото развитие на Европейския корпус за солидарност. 

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на Европейския съюз, която създава възможности за младите хора да участват като доброволци или да работят по проекти в собствената си страна или в чужбина в полза на общностите и хората в Европа. 

Представителите на Европейския корпус за солидарност и заинтересованите страни обсъдиха как Европейският корпус за солидарност да стане привлекателен за младите хора и организациите, как да бъде създаден и управляван и как да се повиши пригодността за заетост на младите хора.

Много от заинтересованите страни споделиха мнението, че Европейският корпус за солидарност трябва да бъде приобщаващ и отворен за младите хора, независимо от техния произход. Младежите в неравностойно положение, като например младежите с увреждания, представляват хетерогенна група, която е изправена пред различни и често многобройни пречки за навлизане на пазара на труда и за участие в граждански инициативи и поради това заслужава допълнителна подкрепа. Ето защо Европейският корпус за солидарност има за цел да даде възможност за участие на всички млади хора, независимо от техния произход, ниво на образование, умения или увреждания. 

Диалогът ще послужи за изготвянето на законодателното предложение на Комисията, което ще бъде публикувано в края на май 2017 г. Ето защо участието на EUD беше много необходимо, за да бъде представена общността на глухите хора, и ние ще продължим да участваме в бъдещи събития, за да гарантираме, че този процес е напълно достъпен за младите глухи хора.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл
bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието