Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

EASPD - Светлини, камера, действие!

EUD

Светлини, камера, действие! Процесът на съвместно производство : да създадем заедно едно по-приобщаващо общество

На 2 юни 2015 г. Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) организира дискусионен панел с участието на членове на Европейския парламент, организации на хора с увреждания (ОХУ) и организации за услуги за подкрепа относно начините за засилване на "участието на потребителите във всички аспекти на услугите за подкрепа". Каква е новата роля на организациите, които искат да бъдат в подкрепа на хората с увреждания? Какво искат потребителите да направят от доставчиците на услуги, за да насърчават приобщаването и да прилагат принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ)? Необходимо е да се засили сътрудничеството между хората с увреждания, публичните органи и организациите, предоставящи услуги за подкрепа, за да се разработят всеобхватни политики и да се улеснят подходящите услуги за подкрепа.

Марк Уитли, изпълнителен директор на Европейския съюз на глухите (EUD), разглежда перспективите на EUD, особено по отношение на жестовия превод за глухите хора в ЕС. Съществуват постоянни проблеми на индивидуално, национално и европейско равнище. Също така той се възползва от възможността да изрази своята загриженост по отношение на въпросите за Комитета на ООН за правата на хората с увреден слух, за да подчертае, че ЕС трябва да работи повече за признаването на жестовия език в ЕС и неговите държави членки.

Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD)

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието