EUD

Финансиран от Европейската комисия, Европейският съюз на глухите (ЕСГ) е единствената наднационална организация на ниво ЕС, която популяризира ценностите на ЕС и се застъпва за равенството на глухите хора, недискриминацията, ангажираността и пълното и смислено прилагане на правата на човека на ниво ЕС по напълно достъпен начин.

EUD има за цел да установи и поддържа диалог на ниво ЕС с институциите и длъжностните лица, свързани с него, като се консултира и си сътрудничи със своите членове - националните асоциации на глухите. EUD е пълноправен член на Европейския форум на хората с увреждания (EDF) и е регионален сътрудник на Световната федерация на глухите (WFD) за решаване на въпроси от глобално значение, а също така има статут на участник в Съвета на Европа (СЕ).