За нас

Базирана в Брюксел, Белгия, EUD е европейска неправителствена организация с нестопанска цел (ENGO), чиито членове са националните асоциации на глухите (NAD).

Европейският съюз на глухите (ЕСГ) е основан през 1985 г. Той е единствената наднационална организация, представляваща глухите хора на европейско равнище, и е една от малкото ЕНПО, които представляват асоциации от всички 27 държави-членки на ЕС, както и от Исландия, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство. EUD има за цел да установи и поддържа диалог на ниво ЕС с относимите към него институции и длъжностни лица, като се консултира и си сътрудничи с членуващите в нея НАД. EUD е пълноправен член на Европейския форум на хората с увреждания (EDF) и е регионален сътрудник на Световната федерация на глухите (WFD) за решаване на въпроси от глобално значение, а също така има статут на участник в Съвета на Европа (СЕ). 

EUD е получател на на Програма "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV). Програмата CERV има за цел да подкрепя и развива отворени, основани на права, демократични, равни и приобщаващи общества, основани на върховенството на закона. Това включва динамично и овластено гражданско общество, което насърчава демократичното, гражданското и социалното участие на хората и култивира богатото разнообразие на европейското общество, основано на нашите общи ценности, история и памет.

Визията на EUD е, че глухите хора в цяла Европа имат равенство както в обществения, така и в личния живот. Основните цели, които тя иска да реализира, са: признаване на правото на използване на местен жестов език, овластяване чрез комуникация и информация и равенство в образованието и заетостта.

Документален филм на EUD (40 мин.)