Пълноправни членове

Базирана в Брюксел, Белгия, EUD е европейска неправителствена организация с нестопанска цел (ENGO), чиито членове са националните асоциации на глухите (NAD).

Това е единствената наднационална организация, която представлява глухите хора на европейско равнище, и е една от малкото ЕНПО, които представляват асоциации от всички 27 държави-членки на ЕС, както и от Исландия, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство.

Пълноправни членове

Свързани членове