Държави членки

На всеки четири години EUD отправя покана за кандидати за членове на Управителния съвет на EUD. НАД номинират лица, които според тях са достойни и способни да се кандидатират за членове на борда.

На всеки четири години Общото събрание на EUD провежда избори за нов състав на управителния съвет на EUD.

Пълноправни членове

Свързани членове