Croatia

Хърватия

Hrvatski savez gluhih i nagluhih 
Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing

Croatia

Information and facts about Croatia and Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing:

Установен: 1921
Пълноправен член на EUD оттогава: 2014

Председател: Jadranka Krstić
Заместник-председател:
Член на борда:
Член на борда:
Член на борда:

Език на жестовете: Hrvatski znakovni jezik
Съкращение: HZJ

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 6,500
Брой работещи преводачи на жестов език: 60

Конвенция: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 30 March 2007

Факултативен протокол: Signature 15 August 2007
Ратификация: 15 August 2007

Palmotićeva 4
10000 Zagreb
Хърватия

Имейл: [email protected]
Phone: (+385) 1 4814 114
Уебсайт: www.hsgn.hr