Denmark

Дания

Danske Døves Landsforbund (DDL)
Danish Deaf Association

DDL logo
Denmark

Information and facts about Denmark and Danish Deaf Association:

Установен: 18 May 1935
Пълноправен член на EUD оттогава: 1985

Председател: Lars Knudsen
Заместник-председател:
Член на борда:
Член на борда:
Член на борда:

Език на жестовете: Dansk tegnsprog
Съкращение: N/A

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 4,000
Брой работещи преводачи на жестов език: 400

Конвенция: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 24 July 2009

Факултативен протокол: N/A
Ратификация: 23 September 2014

Brohusgade 17, 4.th
2200 Copenhagen N
Дания

Имейл: [email protected]
Phone: (+45) 35 24 09 10
Уебсайт: www.ddl.dk