Finland

Финландия

Kuurojen Liittoo ry (FAD)
Finnish Association of the Deaf

Finland

Information and facts about Finland and Finnish Association of the Deaf:

Установен: 1905
Пълноправен член на EUD оттогава: 1995

Председател: Jaana Aaltonen
Заместник-председател:
Член на борда:
Член на борда:
Член на борда:

Sign Language(s): Suomalainen viittomakieli & Finlandssvenskt teckenspråk
Съкращение: SVK & SRVK

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: FinSL 5,000 / FinSSL 300
Брой работещи преводачи на жестов език: 600

Конвенция: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: N/A

Факултативен протокол: Подпис N/A
Ратификация: 30 March 2007

Ilkantie 4
00400 Helsinki
Финландия

Имейл: [email protected]
Phone: (+358) 9 580 31
Уебсайт: www.kuurojenliitto.fi