Ireland

Ирландия

Irish Deaf Society (IDS)

Ireland

Information and facts about Ireland and Irish Deaf Society:

Установен: 13 January 1981
Пълноправен член на EUD оттогава: 1985

Председател: Lianne Quigley
Заместник-председател:
Член на борда:
Член на борда:
Член на борда:

Език на жестовете: Irish Sign Language
Съкращение: ISL

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 4,500
Брой работещи преводачи на жестов език: 50

Конвенция: Signature 30 March 2007
Ратификация: 20 March 2018

Факултативен протокол: Подпис N/A
Ратификация: N/A

Deaf Village Ireland
Ratoath Road
Dublin 7
Ирландия

Имейл: [email protected]
Phone: +353 (01) 860 1878
Уебсайт: www.deaf.ie