Italy

Италия

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus (ENS) 
Italian National Agency for the protection and assistance of the Deaf

Italy

Information and facts about Italy and Italian National Agency for the protection and assistance of the Deaf:

Установен: 1932
Пълноправен член на EUD оттогава: 1985

Председател: Raffaele Cagnazzo
Заместник-председател:
Член на борда:
Член на борда:
Член на борда:

Език на жестовете: Lingua dei Segni Italiana
Съкращение: LIS

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 40,000
Брой работещи преводачи на жестов език: 200

Конвенция: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 15 May 2009

Факултативен протокол: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 15 May 2009

Via Gregorio VII n.120
00165 Rome
Италия

Имейл: [email protected]
Phone: (+39) 06 39 80 51
Уебсайт: www.ens.it