Italy

Италия

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ETS-APS (ENS) Italian National Agency for the protection and assistance of the Deaf
Italy logo
Italy

Information and facts about Italy and Italian National Agency for the protection and assistance of the Deaf:

Установен: 1932
Пълноправен член на EUD оттогава: 1985

Председател: Angelo Raffaele Cagnazzo
Заместник-председател: Rosella Ottolini
Член на борда: Giuseppe Amorini
Член на борда: Marco Batresi
Член на борда: Annalisa Di Gioia
Член на борда: Camillo Galluccio
Член на борда: Angelo Quattrocchi

Език на жестовете: Lingua dei Segni Italiana
Съкращение: LIS

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 40,000
Брой работещи преводачи на жестов език: 200

Конвенция: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 15 May 2009

Факултативен протокол: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 15 May 2009

Via Gregorio VII n.120
00165 Rome
Италия

Имейл: [email protected]
Имейл: [email protected]
Phone: (+39) 06 39 80 51

Contact of the National President of ENS Angelo Raffaele Cagnazzo
Имейл: [email protected]
Имейл: [email protected]
PEC: [email protected]

Уебсайт: www.ens.it