Latvia

Латвия

Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) 
Latvian Association of the Deaf 

Latvia

Information and facts about Latvia and Latvian Association of the Deaf:

Установен: 1920
Пълноправен член на EUD оттогава: 2004

Председател: Edgars Vorslovs
Заместник-председател:

Член на борда:
Член на борда:
Член на борда:

Език на жестовете: Latviešu Zīmju Valoda
Съкращение: LZV

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 2,000
Брой работещи преводачи на жестов език: 41

Конвенция: Signature 18 July 2008
Ратификация: 01 March 2010

Факултативен протокол: Signature 22 January 2010
Ратификация: 31 August 2010

Brohusgade 17, 4.th
2200 Copenhagen N
Дания

Имейл: [email protected]
Phone: (+371) 26278525
Уебсайт: www.lns.lv