Latvia

Латвия

Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) 
Latvian Association of the Deaf 

Information and facts about Latvia and Latvian Association of the Deaf:

Установен: 1920
Пълноправен член на EUD оттогава: 2004

Председател: Edgars Vorslovs
Заместник-председател: Ivars Kalniņš
Заместник-председател: Brigita Lazda
Член на борда: Varis Strazdiņš
Член на борда: Kristīne Krista Skudra

Език на жестовете: Latviešu Zīmju Valoda
Съкращение: LZV

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 2,000
Брой работещи преводачи на жестов език: 41

Конвенция: Signature 18 July 2008
Ратификация: 01 March 2010

Факултативен протокол: Signature 22 January 2010
Ратификация: 31 August 2010

Elvīras iela 19 k-2
Rīga, LV-1083
Латвия

Имейл: [email protected]
Phone: (+371) 26278525
Уебсайт: www.lns.lv