Luxembourg

Люксембург

Solidarität mit Hörgeschädigten

Information and facts about Luxembourg

Установен: 
Пълноправен член на EUD оттогава: 2021

Председател: Jacques Bruch
Заместник-председател:

Член на борда:
Член на борда:
Член на борда:

Език на жестовете: Deutsche Gebärdensprache
Съкращение: DGS

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 250
Брой работещи преводачи на жестов език: 2

Конвенция: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 26 September 2011

Факултативен протокол: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация:
26 September 2011

72, rue des Près
L-7333 Steinsel
Люксембург

Имейл: [email protected]
Phone: (+45) 35 24 09 10
Уебсайт: www.vgs-l.lu