Poland

Полша

Polski Związek Głuchych (PZG) 
Polish Association of the Deaf

Poland

Information and facts about Poland and Polish Association of the Deaf:

Установен: 1946
Пълноправен член на EUD оттогава: 2004

Председател: Krzysztof Kotyniewicz
Заместник-председател: Kajetana Maciejska – Roczan
Заместник-председател: Olgierd Koczorowski

Secretary: Piotr Baltyn
Член на борда: Agata Potrzebowska

Език на жестовете: Polski Jezyk Migowy
Съкращение: PJM

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 50,000
Брой работещи преводачи на жестов език: 200

Конвенция: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 25 September 2012

Факултативен протокол: Подпис N/A
Ратификация: N/A

Ul. Bialostocka 4
03-741 Warszawa
Полша

Имейл: [email protected]
Phone: (+48) 22 831 40 71
Уебсайт: www.pzg.org.pl