Romania

Румъния

Asociatia Nationala a Surzilor din România (ANSR) 
Romanian National Association for the Deaf

Romania

Information and facts about Romania and Romanian National Association for the Deaf:

Установен: 1919
Пълноправен член на EUD оттогава: 2007

Председател: Mihail Grecu
Заместник-председател: Elisabeta Paraschiv

Член на борда:
Член на борда:
Член на борда:

Език на жестовете: Limbaj Mimico-Gestual Romanesc
Съкращение: LMGR

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 24,601
Брой работещи преводачи на жестов език: 12

Конвенция: Signature 26 September 2007
Ратификация: 31 January 2011

Факултативен протокол: Signature 25 September 2008
Ратификация: N/A

Strada Italiana 3, sector 2
020973 Bucharest
Румъния

Имейл: [email protected]
Phone: (+40) 21 311 30
Уебсайт: www.ansr.org.ro