Slovenia

Словения

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Словенска асоциация на глухите и хората с увреден слух

Slovenia

Информация и факти за Словения и Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije:

Установен: 1931
Пълноправен член на EUD оттогава: 2004

Председател: Младен Вершич
Заместник-председател:

Член на борда:
Член на борда:
Член на борда:

Език на жестовете: Slovenski znakovni jezik
Съкращение: N/A

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 1016
Брой на регистрираните преводачи на жестов език: 61

Конвенция: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 24 април 2008 г.

Факултативен протокол: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 24 април 2008 г.

Дреникова 24
1000 Любляна
Словения

Имейл: [email protected]
Телефон: (+386) 01 500 15 00
Уебсайт: www.zveza-gns.si