Spain

Испания

Confederación Estatal de Personas
Sordas (CNSE) 
National Confederation of Deaf People in Spain

Spain

Information and facts about Spain and National Confederation of Deaf People in Spain:

Установен: 1936
Пълноправен член на EUD оттогава: 1985

Председател: Roberto Suárez Martín
Заместник-председател:

Член на борда:
Член на борда:
Член на борда:

Sign Language(s): Lengua de Signos Espanola & Lengua de Signos Catalna
Съкращение: LSE & LSC

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 100,000
Брой на регистрираните преводачи на жестов език: 667

Конвенция: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 03 December 2007

Факултативен протокол: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 03 December 2007

C/ Islas Aleutianas 28
28035 Madrid
Испания

Имейл: [email protected]
Phone: (+45) 35 24 09 10
Уебсайт: www.cnse.es