United Kingdom

Обединеното кралство

British Deaf Association (BDA)

UK

Information and facts about United Kingdom and British Deaf Association:

Установен: 1890
Пълноправен член на EUD оттогава: 1985

Chair – Dr Robert Adam

Vice-Chair – Abigail Gorman

Treasurer – Jonathan Evans

Trustee – Hamza Shaikh

Trustee – Sabina Iqbal

Trustee – Ahmed Mudawi

Sign Language(s): British Sign Language & Irish Sign Language
Съкращение: BSL & ISL

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 77,000
Брой работещи преводачи на жестов език: 1069

Конвенция: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 08 June 2008

Факултативен протокол: Signature 26 February 2009
Ратификация: 07 August 2009

(St John Deaf Community Centre) 258 Green Lanes, Woodberry Down, London N4 2HE, United Kingdom

Имейл: [email protected]
Phone: (+44) 0207 697 4140
Уебсайт: www.bda.org.uk