Политика

Нашата работа в областта на политиките има за цел да гарантира пълното и смислено прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Стратегията на ЕС за правата на хората с увреждания за периода 2021-2030 г., Европейския стълб на социалните права и други политики, законодателство, стратегии и инициативи на равнище ЕС, които имат за цел да защитават и насърчават правата на глухите хора в ЕС.

Свързани статии