COVID-19

EUD събра информация от националните асоциации на глухите в Европейския съюз, Исландия, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство относно достъпността на информацията на националните жестомимични езици по отношение на COVID-19 и усилията за ограничаването му.

coronavirus-gov

EUD подчертава, че правителствата на всички равнища - национално и европейско - са задължени съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) да осигурят пълен достъп до информация за всички съгласно членове 9 и 21 от КПХУ.

Сега можете да видите, че правителствата на държавите-членки на ЕС, както и на други държави, спазват ангажиментите по Конвенцията на ООН за правата на човека и полагат значителни усилия, за да гарантират, че информацията за усилията за ограничаване на COVID-19 се предоставя на националните жестомимични езици.

EUD подчертава, че Европейската комисия трябва да последва похвалния пример на националните правителства и да осигури същото ниво на достъпност на информацията, предоставяна на европейско равнище относно извънредната ситуация с COVID-10 в международен знак.

Единствено чрез информация на националните жестови езици на национално ниво и на международния жестов език на европейско ниво глухите европейци могат да имат равен, пълен и пълноценен достъп до информация в този труден момент.

Свързани статии