Европейски акт за достъпност (EAA)

Европейският закон за достъпността (ЕСД или Законът) е европейска директива, която определя нови минимални изисквания за достъпност в целия ЕС за редица продукти и услуги. Той има за цел да укрепи правото на хората с увреждания на достъп до стоки и услуги, предлагани на вътрешния пазар на ЕС.

Законът е директива, което означава, че определя задължителни цели за достъпност, но оставя на държавите-членки на Европейския съюз да решат как да ги постигнат. Той беше приет през 2019 г. и допълва и доразвива друго законодателство на ЕС, свързано с достъпността. EUD редовно подкрепя НАД, когато се застъпва за амбициозното и стабилно транспониране и прилагане на EAA.