Европейски кодекс за електронни съобщения (EECC)

EECC създава правна рамка на ниво ЕС за координиране на националното законодателство в областта на електронните съобщителни мрежи и услуги, която включва:

  • телефонни услуги

  • единната европейска

  • номер за спешни случаи "112".

  • основен достъп до интернет, който сега трябва да се счита за универсална услуга в страните от ЕС.

 

Целта на EECC е да осигури предоставянето на електронни съобщителни услуги на крайни потребители, които са:

  • с добро качество

  • достъпна цена

  • публично достъпни

 

Най-важното е, че EECC има за цел да гарантира, че крайните потребители с увреждания имат достъп и избор до тези услуги на равна основа с останалите.

Специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания, г-н Джерард Куин, публикува доклада си от посещението си в Европейския съюз

Миналия месец, през февруари 2023 г., специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания, г-н Джерард