Директивата за достъпност на уебсайтовете

Достъпността на уебсайтовете е в сила от 22 декември 2016 г. и осигурява на хората с увреждания по-добър достъп до уебсайтовете и мобилните приложения на обществените услуги. EUD редовно оказва подкрепа на НДД при надзора на прилагането на директивата.