EUD и ЕС

С работата си EUD се стреми да установи и поддържа диалог на равнище ЕС с институциите и длъжностните лица, които са свързани с него. Европейската комисия и Европейският парламент са дългогодишни партньори на EUD.

Свързани статии

Специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания, г-н Джерард Куин, публикува доклада си от посещението си в Европейския съюз

Миналия месец, през февруари 2023 г., специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания, г-н Джерард