EUD и ЕС

С работата си EUD се стреми да установи и поддържа диалог на равнище ЕС с институциите и длъжностните лица, които са свързани с него. Европейската комисия и Европейският парламент са дългогодишни партньори на EUD.

Свързани статии