Европейска стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 г.

EUD подкрепя изпълнението на Европейската стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 г. (ЕСПХУ), за да се гарантира, че тя се прилага амбициозно за глухите хора в ЕС.

Стратегията има за цел да гарантира, че хората с увреждания ще могат да изпитат пълноценно социално и икономическо приобщаване на равна основа с останалите и ще живеят без дискриминация.

European Commission building

Европейската комисия публикува пътна карта за Европейската стратегия за хората с увреждания след 2020 г. - изразете мнението си!

На 15 октомври Европейската комисия публикува пътна карта за Европейската стратегия за хората с увреждания след 2020 г.