Права на човека

Целта на EUD е да постигне равенство и недискриминация чрез защита на човешките права на всички глухи хора, поради което EUD се стреми да насърчава, защитава, наблюдава и повишава осведомеността за човешките права на всички глухи хора в ЕС чрез своята политика, изграждане на капацитет и комуникационна дейност.