Права на човека

Целта на EUD е да постигне равенство и недискриминация чрез защита на човешките права на всички глухи хора, поради което EUD се стреми да насърчава, защитава, наблюдава и повишава осведомеността за човешките права на всички глухи хора в ЕС чрез своята политика, изграждане на капацитет и комуникационна дейност.

Свързани статии

Специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания, г-н Джерард Куин, публикува доклада си от посещението си в Европейския съюз

Миналия месец, през февруари 2023 г., специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания, г-н Джерард

Доклад "Към равни права за хората с увреждания", евродепутат Ан-Софи Пелетие (Франция/Ливицата) - приет на 13 декември 2022 г. от Европейския парламент

На 13 декември евродепутатът Anne-Sophie Pelletier (Левицата), в качеството си на докладчик, представи проект на доклад

По случай Международния ден на жестовите езици 2022 г., EUD призовава институциите на ЕС да признаят националните жестови езици като част от многоезичния ЕС  

Международен ден на жестовите езици 2022 г. На Международния ден на жестовите езици 2022 г., EUD