Информация за глухите бежанци от Украйна

Дарения

В момента Световната федерация на глухите получава дарения в подкрепа на бежанците от Украйна. Вие също можете да дадете своя принос за това, като направите дарение.

Bulgaria

България ➞

Cyprus

Кипър ➞

Czech Republic

Чехия ➞

Estonia

Естония ➞

Finland

Финландия ➞

France

Франция ➞

Greece

Гърция ➞

Iceland

Исландия ➞

Italy

Италия ➞

Latvia

Латвия ➞

Luxembourg

Люксембург ➞

Malta

Малта ➞

Netherlands

Нидерландия ➞

Norway

Норвегия ➞

Portugal

Португалия ➞

Slovakia

Словакия ➞

Slovenia

Словения ➞

Switzerland

Швейцария ➞

United Kingdom

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ➞

Подкрепата на ЕС за Украйна:
практическа информация за бежанците