Междусекторност

Признавайки разнообразието на общностите на глухите, EUD поема отговорността да овласти своите маргинализирани групи. EUD гарантира, че перспективите за пресичане са в основата на нейната работа, тъй като EUD е твърдо решена да не оставя никого назад.

Онлайн семинар на IDA-EDF Използване на факултативните протоколи на ООН за защита на правата на жените и момичетата с увреждания

Международният алианс на хората с увреждания (IDA) съвместно с Европейския форум на хората с увреждания (EDF) проведе онлайн