КПИ НА ООН

EUD има за цел да гарантира, че Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) се прилага по същество на равнище ЕС и на национално равнище за глухите хора в ЕС.

Свързани статии

Специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания, г-н Джерард Куин, публикува доклада си от посещението си в Европейския съюз

Миналия месец, през февруари 2023 г., специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания, г-н Джерард

По случай Международния ден на жестовите езици 2022 г., EUD призовава институциите на ЕС да признаят националните жестови езици като част от многоезичния ЕС  

Международен ден на жестовите езици 2022 г. На Международния ден на жестовите езици 2022 г., EUD