КПИ НА ООН

EUD има за цел да гарантира, че Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) се прилага по същество на равнище ЕС и на национално равнище за глухите хора в ЕС.

Свързани статии